Albemarle High School Motto

High expectations are the keys to success!


Albemarle High School Vision Statement

“AHS is a student centered learning community that is globally competitive, establishes high expectations, and makes education relevant through commitment to best practices.”


Albemarle High School Guiding Mission Statement

Building globally competitive leaders by being data driven and student centered." #AtownAllIn
AHS School Motto:

English:
"High Expectations are the Key to Success"

German:
"Hohe Erwartungen sind der Schlüssel Zum Erfolg"

Spanish:
"Altas Expectativas son la llave para éxito"

Hmong:
"Yus yuav tsum muaj lub hom phiaj thiab ntseeg yus tus kheej yus thiaj li cuag yus txoj kev npau suav."